Friday, March 25, 2011

KAKAIBANG TAWAG NG MGA PINOY SA BAGAY-BAGAY. **UPDATED**

Naririnig ko lang naman. Baka kayo may mga naririnig din kayo. :D


 "SNAPSACK"

 "CHISKARR"
 "COLGATE"

  "COLGATE"
  "COLGATE"
 "SOLDIER BAG"
 
 
 "COCONG BOND"

Bakit nga ba nagkaganon?!?
***ADDED TODAY!***

"PRIGYIDER"